Datasikkerhedserklæring

Indledning

Efterfølgende informerer vi, JORDAHL & PFEIFER Byggeteknik A/S som ansvarligt organ, dig om, hvilke personlige oplysninger der anvendes til hvilke formål ved brugen af vores websted (https://www.jordahl-pfeifer.dk). Grundlaget for denne datasikkerhedserklæring er Den europæiske databeskyttelses grundforordning (GDPR), Datasikkerhedsloven (BDSG ny) og Telemedieloven (TMG) i Forbundsrepublikken Tyskland

Navn og adresse på den ansvarlige i henhold til art. 4 GDPR

JORDAHL & PFEIFER Byggeteknik A/S
Risgardevej 66
DK-9640 Farso
Ledelse: Gerhard Pfeifer, Jens-Edvard Esbern Alsoer

Tel. +45 9863-1900
E-Mail: info@jordahl-pfeifer.dk

Kontakt for privatlivets fred: ja@jordahl-pfeifer.dk

Kryptering

For at beskytte dine datas sikkerhed ved overførslen, bruger vi en krypteringsmetode som SSL via HTTPS tilsvarende det aktuelle tekniske niveau.

Kontakt

Vores website tillader kontakt med os via e-mail eller kontaktformularer. De dertil af dig tilrådighedsstillede informationer bruges til behandling af den pågældende forespørgsel samt til mulige efterfølgende spørgsmål iht. art. 6 afs. 1 lit. b) GDPR. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand; med undtagelse af evt. virksomheder i PFEIFER-gruppen.

Links og indhold fra tredjepartsudbydere

Vores websteder kan indeholde links til eksterne websteder. Denne datasikkerhedserklæring omfatter ikke eksterne websteder, da vi ikke kan påtage os ansvar for deres indhold og deres brug af datasikkerhed. På vores hjemmeside kan der desuden i visse sektioner være integreret indhold fra tredjepartsudbydere, for eksempel YouTube-videoer eller grafik. Mod udlevering af indholdet får den pågældende tjenesteudbyder kendskab til brugerens IP-adresse. Vi har ingen indflydelse på, om denne tredjepartsudbyder gemmer IP-adresserne og/eller anvender dem til statistiske formål.

Serverlogs

Af sikkerhedsgrunde (f.eks. til opklaring af misbrug- eller bedragerihandlinger) gemmer vi på grundlag af vores berettigede interesser i henhold til art. 6 afs. 1 lit. f) GDPR ved enhver adgang til vores website bl.a. brugerens IP-adresse samt et tidstempel for adgangen i såkaldte serverlogfiles. Disse informationer gemmes i 7 dage og slettes så. Undtaget fra denne sletning er kun informationer, hvis opbevaring er nødvendig som bevisførelse ved en konkret hændelse, indtil denne er endeligt opklaret.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bliver de af dig oplyste data udelukkende brugt til dette formål. Til en effektiv registrering har vi brug for din e-mailadresse. For at kontrollere, om en tilmelding også virkelig foretages af indehaveren af en e-mailadresses, bruger vi „double-opt-in“-metoden. Hertil protokollerer vi bestillingen af nyhedsbrevet, forsendelsen af en bekræftelsesmail og indgangen af det hermed anmodede svar. Behandlingen af dine kontaktdata og forsendelsen af nyhedsbrevet sker på grundlag af din indvilligelse iht. art. 6 afs. 1 lit. a). GDPR. Abonnementet på nyhedsbrevet og det medfølgende tilsagn om lagring af e-mailadressen kan du opsige, når du ønsker det.

Links til eksterne websites

Vores websteder kan indeholde links til eksterne websteder. Denne datasikkerhedserklæring omfatter ikke eksterne websteder, da vi ikke kan påtage os ansvar for deres indhold og deres brug af datasikkerhed.

Integrerede YouTube videoer

I vores online-tilbud er der også integreret enkelte videoer. Operatør af de tilsvarende plugins er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Disse videoer stilles til rådighed af firma YouTube LLC, som til leveringen af indhold får kendskab til din IP-adresse. Når du afspiller disse videoer, sætter YouTube desuden cookies. Hvad angår brugen af din IP-adresse og de satte cookies via YouTube har vi ingen indflydelse. De af YouTube offentliggjorte databeskyttelsesbestemmelser, der kan hentes på https://policies.google.com/privacy?hl=da, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data via YouTube og Google.

Google Maps

I vores online-tilbud er der også integreret kort fra korttjenesten Google-Maps. Operatør af denne korttjeneste er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Til leveringen af indhold får Google kendskab til din IP-adresse. Hvad angår brugen af din IP-adresse via Google har vi ingen indflydelse. De af Google offentliggjorte databeskyttelsesbestemmelser, der kan hentes på https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Cookies

På grundlag af vores berettigede interesser (analyse, optimering og økonomiske drift af vores online-tilbud) i henhold til art. 6 afs. 1 lit. f) GDPR bruger vores website såkaldte cookies. Det er små filer, der placeres på brugerens computer for at gemme specifikke indstillinger til brug af vores hjemmeside. Herved får vi automatisk bestemte data (f.eks. IP-adresse, anvendt browser, operativsystem) via din computer og din forbindelse til internettet. Du kan også bruge vore websted uden cookies ved at deaktivere cookies i din browser. Komfort og funktioner på vores hjemmeside kan dog blive begrænset, hvis du deaktiverer cookies. Anvend hjælpefunktionen i din browser til at finde ud af, hvordan du deaktiverer cookies.

Brug af scriptbiblioteker og webfonter

For browser-overgribende at kunne vise indhold korrekt og grafisk tiltalende, bruger vi script- og skriftbiblioteker på denne website. En åbning af script- eller skriftbiblioteker opretter automatisk en forbindelse til bibliotekets operatør. Det er muligt, at operatører af sådanne biblioteker indsamler og evaluerer data om opkald.

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne datasikkerhedserklæring i fremtiden for løbende at kunne tilpasse den til vores onlinetilbud og ændrede retskrav.

Dine rettigheder til oplysning, berettigelse, spærring, indsigelse, sletning

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke data vi gemmer om den. Derudover har du krav på at få rettet, blokeret eller endda slettet data, medmindre det strider imod en lovbestemt pligt til at opbevare dem. Henvend dig dertil i givet fald til vores databeskyttelsesrepræsentant. Ønsker du at gøre aktiv indsigelse mod modtagelsen af nyhedsbreve, skal vi for effektivt at kunne efterkomme din indsigelse, opbevare din e-mailadresse i en spærreliste.

Kontakt for privatlivets fred

ja@jordahl-pfeifer.dk