H-BAU ISOPRO® isoleringselementer

til oversigt

Referencer

Frankfurt am Main, Tyskland

Mainbow // Oskar-von-Miller-Str.

Produktbeskrivelse

De varmeisolerende ISOPRO® tilslutningselementer fra H-BAU skaber en pålidelig kraftoverførende forbindelse mellem udvendige og indvendige komponenter af beton. Med en isoleringstykkelse på 80 mm løser ISOPRO® varmetekniske og byggefysiske svagheder i klimaskærmen og opfylder
mere end kravene til varmebeskyttelsen.

Fordele:

  • Nem, hurtig, økonomisk
  • Reduktion af varmeudgifterne
  • Undgåelse af skimmelsvampog fugtskader
  • Anvendelse af rustfri stål til pålidelig udelukkelse af korrosion og til samtidig reduktion af varmeflowet i stangværket til et minimum

Produktsortiment:

ISOPRO® IP og IPT: Til frit udkragende plader
ISOPRO® IPQ og IPQQ: Til understøttede komponenter
ISOPRO® IPTD: Til gennemløbende plader
ISOPRO® IPQS og IPQQS: Til præcis tilslutning af understøttede komponenter

Godkendelse/certifikat:

Generel byggeteknisk godkendelse Z-15.7-243 og Z-15.7-244, typegodkendt iht. EC2.

Materiale/udførelser:

80-mm-isoleringslegeme: Af NEOPOR® med l = 0,031 W/mK. Armeringsstænger: Af B500B og B500NR. Trykleje: Af specialbeton med høj trækstyrke.

Software:

Beregningsprogram ISOPRO® Design for hurtig, nem og økonomisk beregning af altantilslutninger. Gratis download på www.h-bau.de.

Yderligere produktanbefalinger:

H-BAU ISOMAXX® isoleringselement

til oversigt